Veiligheidsadviseur wegvervoer

Wat is het doel van de training? Deelnemers leren de actuele wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke goederen kennen en zijn in staat deze toe te passen. Ook leren ze de risico’s en verantwoordelijkheden te (her)kennen die het werken met gevaarlijke goederen met zich meebrengt en weten ze noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen.

Inhoud

Algemeen deel

  • Internationale context en nationale wetgevin
  • Straf- en civielrechtelijke aansprakelijkheid
  • Kwaliteit en rapportage

Wegvervoer

  • Nationale wetgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen
  • Verplichtingen afzender, vervoerder, ontvanger

Aanvullende nationale voorschriften

  • Kenmerking, etikettering en classificatie
  • Verpakkingen, IBC’s, tanks en containers

Deelnemers krijgen een bijgewerkt exemplaar van de wetteksten VLG/ADR bij de start van de opleiding.

Examen
Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Veiligheidsadviseur uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Duur
10 dagdelen

Wanneer wil je de cursus volgen?
11-03-2024 7:00 - 15:00
12-03-2024 7:00 - 15:00
13-03-2024 7:00 - 15:00
14-03-2024 7:00 - 15:00
15-03-2024 7:00 - 15:00
Inschrijven
Niet wat je zoekt? Bekijk onze opleidingen
Rijopleidingen

Ontdek onze rijopleidingen!

Beroepsopleidingen

Ontdek onze beroepsopleidingen!

Vaaropleidingen

Ontdek onze vaaropleidingen!