ADR Basis + tank + klasse 1 + klasse 7 – verlenging

Wat is het doel van de training? Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Als het ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 is verlengd, wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen in tankauto’s en containers en stoffen uit Klasse 1 en Klasse 7 over de weg te mogen vervoeren.

Inhoud

Praktijk

  • Maatregelen bij een ongeval/incident
  • Eerste hulp

Deze herhalingsopleiding heeft een opfriskarakter. De opleiding is gericht op veranderingen in wet- en regelgeving in de afgelopen 5 jaar en het toepassen daarvan in de dagelijkse praktijk.

Theorie

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Informatie

Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 verlengd. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Nascholing

De opleiding ADR Verlenging Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 telt mee voor de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs en vertegenwoordigt een waarde van 14 theorie-uren

Duur

8 dagdelen excl. examen

Niet wat je zoekt? Bekijk onze opleidingen
Rijopleidingen

Ontdek onze rijopleidingen!

Beroepsopleidingen

Ontdek onze beroepsopleidingen!

Vaaropleidingen

Ontdek onze vaaropleidingen!