ADR Basis + klasse 1 + klasse 7 – verlenging

Wat is het doel van de training? Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Als het ADR-certificaat Basis + Klasse 1 + Klasse 7 is verlengd, wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen als stukgoed en uit Klasse 1 en klasse 7 over de weg te mogen vervoeren.

Inhoud

Theorie

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijk

  • Maatregelen bij een ongeval/incident
  • Eerste hulp

Deze herhalingsopleiding heeft een opfriskarakter. De opleiding is gericht op veranderingen in wet- en regelgeving in de afgelopen 5 jaar en het toepassen daarvan in de dagelijkse praktijk.

Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Het examen mag pas worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd.Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis + Klasse 1 + Klasse 7 verlengd. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Nascholing
De opleiding ADR Verlenging Basis + Klasse 1 + Klasse 7 telt mee voor de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs en vertegenwoordigt een waarde van 14 theorie-uren

Duur
6 dagdelen incl. examen

Niet wat je zoekt? Bekijk onze opleidingen
Rijopleidingen

Ontdek onze rijopleidingen!

Beroepsopleidingen

Ontdek onze beroepsopleidingen!

Vaaropleidingen

Ontdek onze vaaropleidingen!