Wat is het doel van de training?

Deelnemers leren de actuele wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke goederen kennen en zijn in staat deze toe te passen. Ook leren ze de risico’s en verantwoordelijkheden te (her)kennen die het werken met gevaarlijke goederen met zich meebrengt en weten ze noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen.

Inhoud

Algemeen deel

  • Internationale context en nationale wetgevin
  • Straf- en civielrechtelijke aansprakelijkheid
  • Kwaliteit en rapportage

Wegvervoer

  • Nationale wetgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen
  • Verplichtingen afzender, vervoerder, ontvanger

Aanvullende nationale voorschriften

  • Kenmerking, etikettering en classificatie
  • Verpakkingen, IBC’s, tanks en containers

Deelnemers krijgen een bijgewerkt exemplaar van de wetteksten VLG/ADR bij de start van de opleiding.

Examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Veiligheidsadviseur uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Duur

10 dagdelen

Veiligheidsadviseur wegvervoer

Onze rijopleidingen voldoen aan alle noodzakelijke erkenningen en worden gegeven door kwalitatief hoog opgeleide en WRM gecertificeerde rijinstructeurs.

Klik hier voor de planning

Vraag een prijs op

Wij komen zo snel mogelijk op jouw vrijblijvende prijsaanvraag terug!

Prijs opvragen

Direct inplannen

Plan je nascholingscursussen/opleidingen direct in via ons planningssysteem!

INPLANNEN