Behaviour Based Safety (BBS)

De chemische industrie beschouwt veiligheid in het transport van haar producten als een belangrijk integraal aspect van de gehele logistieke keten. Daarbij wordt het verkeer steeds intensiever en dat vereist een defensieve rijstijl. Dit houdt in: voorkomen van ongelukken, vermijden van fouten, rekening houden met fouten van anderen en met weer- en verkeersomstandigheden. BBS vormt een onderdeel van het SQAS-systeem.

Inhoud

  • Defensief en anticiperend rijden;
  • Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken;
  • Kennis, attitude en chauffeursgedrag;
  • Staat van het voertuig en brandstofverbruik;
  • Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen;
  • Voorkomen van ongelukken en terugdringen van schades;
  • Weeromstandigheden.

Cursusduur/uitvoering

Duur van de opleiding is 2 dagdelen met 2 cursisten. De opleiding wordt uitgevoerd met voertuig van de Verkeersschool.

Cursuslocatie

Deze opleiding verzorgen wij vanuit uw bedrijfslocatie of vanuit onze opleidingslocaties in Rotterdam, Dordrecht of Gorinchem.

Nascholing

De uren van deze cursus kunnen meetellen voor het verplichte aantal uren nascholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid. Af- en aanmeldkosten voor Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid € 25,- p.p.p.d.

Subsidiemogelijkheden

Transportbedrijven die afdragen aan het SOOB-Fonds kunnen voor een BBS opleiding aanspraak maken op € 100,- subsidie. De bijdrage bestaat uit een bedrag van € 100,- per praktijkdag. Iedere chauffeur kan maar één keer per cyclus verplichte nascholing in het kader van de richtlijn vakbekwaamheid in aanmerking komen voor deze subsidie.

Behaviour Based Safety

Onze rijopleidingen voldoen aan alle noodzakelijke erkenningen en worden gegeven door kwalitatief hoog opgeleide en WRM gecertificeerde rijinstructeurs.

Klik hier voor de planning

Vraag een prijs op

Wij komen zo snel mogelijk op jouw vrijblijvende prijsaanvraag terug!

Prijs opvragen

Direct inplannen

Plan je nascholingscursussen/opleidingen direct in via ons planningssysteem!

INPLANNEN