Sinds maandag 11 mei is Verkeersschool Wierks weer gestart met het geven van praktijklessen en theorieopleidingen. Tijdens deze activiteiten houden wij ons aan de door het RIVM opgestelde richtlijnen. Ons kantoor is niet geopend voor bezoek en het is helaas niet mogelijk om binnen in één van onze locaties te wachten. Indien u een afspraak heeft op één van onze locaties wordt u gevraagd u te houden aan de op locatie gepresenteerde maatregelen.


De Rijles

Voor aanvang van de rijles worden de volgende vragen gesteld:

 1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
 2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

De rijles kan alleen starten als beide vragen met ‘nee’ beantwoord worden.

Een aantal aanpassingen binnen de rijles:

 • Niet met meer dan twee personen in een voertuig.
 • Ieder voertuig heeft schoonmaakmiddelen en PBM’s.
 • Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto.
 • Na elke leerling wordt het voertuig goed geventileerd door ramen/portieren tegenover elkaar te openen.
 • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.


Richtlijnen theorie en code 95

Voor de opleiding worden de volgende vragen gesteld:

 1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
 2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

De opleiding kan alleen starten als beide vragen met ‘nee’ beantwoord worden.

Een aantal aanpassingen binnen opleidingen:

 • Maximaal 50 procent bezetting
 • Tijdens pauzes wordt het lokaal geventileerd
 • Bij binnenkomst handen desinfecteren
 • Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand

We willen alle kandidaten vragen om niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de opleiding aanwezig te zijn.


Het examen

Binnen de examens worden ook de nodige aanpassingen gedaan:

Voorafgaande aan het examen wordt een gezondheidscheck gedaan. Daarvoor gebruikt de examinator de vragen die het RIVM heeft geadviseerd. Het RIVM geeft aan dat het dragen van mondkapjes niet nodig is wanneer alle vragen ontkennend worden beantwoord.

 • Had je één van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts van 38 graden, benauwdheidsklachten?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand met corona?

Worden alle vragen met ‘nee’ beantwoord, dan gaan we gewoon examen doen.

Overige wijzigingen bij het examen:

 • De leerling en de instructeur wachten bij de auto.
 • In het bijzijn van de examinator wordt de auto gereinigd.
 • De examinator ontvangt de kandidaat, de instructeur gaat niet mee naar de examenzaal.
 • De leerling moet zijn ID-kaart desinfecteren en daarna overhandigen aan de examinator voor controle.
 • Na afloop van het examen desinfecteert de kandidaat zijn deel van de auto, de examinator desinfecteert ook zijn deel.
 • Het eindgesprek vindt plaats in de examenzaal, de instructeur is hierbij niet aanwezig. Er is de mogelijkheid om de kandidaat de instructeur te laten bellen om mee te luisteren met de uitslag.