In 2018 stelt SOOB opnieuw subsidie beschikbaar om 1.500 nieuwe chauffeurs op te leiden via doorstroom en zij-instroom. Hiermee ondersteunt SOOB werkgevers en werknemers in hun verdere groei en ontwikkeling. Als werkgever kun je medewerkers opleiden via de subsidieregeling ‘Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (zij-instroom en doorstroom voor bedrijven) 2018’.

Doorstroom
Je kunt met 65% subsidie op het lesgeld kandidaten opleiden tot vrachtwagenchauffeur. Aan deze regeling zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden.

  • Voordat de kandidaat aan de opleiding begint, wordt hij/zij getest. Alleen kandidaten met een positief testadvies komen voor subsidie in aanmerking*.
  • De kandidaat draagt af aan SOOB en heeft een arbeidsovereenkomst van ten minste 32 uur per week. Dit kan ook een kandidaat zijn die bij een andere werkgever heeft gewerkt, als deze maar afdraagt aan SOOB.
  • Je biedt de kandidaat na succesvolle afronding van de opleiding een contract voor onbepaalde tijd (tenminste 32 uur per week) aan als chauffeur goederenvervoer.
  • De kandidaat betaalt geen eigen bijdrage. Jij betaalt alle niet-subsidiabele kosten van de opleiding.

De subsidieregeling 2017 om doorstromers op te leiden met 35% subsidie is per 1 januari 2018 gestopt.

* Je kunt een negatieve testuitslag naast je neerleggen. De subsidie wordt teruggevorderd als de kandidaat de opleiding niet met succes heeft afgerond.

Zij-instroom
Je kunt met 50% subsidie op het lesgeld kandidaten opleiden tot vrachtwagenchauffeur. Aan deze regeling zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden.

  • Voordat de kandidaat aan de opleiding begint, wordt hij/zij getest. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor kandidaten met een positief testadvies.
  • Je vraagt aan de kandidaat een maximale eigen bijdrage van 15% van de subsidiabele kosten.
  • Voordat je de subsidie aanvraagt, bied je de kandidaat een baangarantie als chauffeur goederenvervoer voor ten minste één jaar en gemiddeld 32 uur per week. De baangarantie gaat binnen één maand na het afronden van de opleiding in.