Op verzoek van verschillende partijen is er afstemming geweest met het Ministerie van I&W om de deelnemersaantallen voor praktijktraining van de bus in het kader van de nascholing code 95 te verhogen van één naar twee deelnemers. Hiervoor is nu toestemming verleend. Dit betekent dat per 16 juni 2020, alleen voor de praktijktrainingen van de bus, de maximering van twee personen in het voertuig (één deelnemer en één docent) wordt opgeheven en de praktijktrainingen dus in totaal met drie personen mag worden uitgevoerd (twee deelnemers en één docent), mits wordt voldaan aan de algemene richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen voor contactberoepen van het RIVM. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 1,5 meter. Dit geldt dus niet voor de vrachtauto.