Heeft u een klacht?2017-01-23T12:03:59+00:00

Verkeersschool Wierks stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant de beste behandeling krijgt. Het kan echter altijd een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden, heeft Verkeersschool Wierks een klachtenprocedure.
U kunt uw klacht op de onderstaande manieren indienen:

Schriftelijk:
Verkeersschool Wierks BV
T.a.v. Lex Wierks
Ploegstraat 44
3319 LG Dordrecht
Email: lex@wierks.nl
Telefonisch: 078-6211000

Klachtenprocedure

U stuurt uw klacht naar de heer Lex Wierks, via de mail naar lex@wierks.nl of telefonisch via 078-6211000.
Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van drie werkdagen de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.
De functionaris die uw klacht behandelt, neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om nadere informatie te verkrijgen.
De functionaris neemt contact op met degene binnen Verkeersschool Wierks die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.
Zodra alle informatie verzameld is, nemen wij contact met u op om de afhandeling en conclusies toe te lichten.
Naar aanleiding van dit gesprek worden de conclusies op papier gezet en naar u verzonden.
Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.