Het auto theorie-examen bestaat vanaf 1 november uit drie examenonderdelen, namelijk: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Wanneer alle drie de onderdelen met een voldoende behaald worden slaagt een kandidaat voor het theorie-examen. Het CBR kan hier nog beter mee toetsen of kandidaten de cruciale onderdelen zoals voorrangsregels beheersen.

Een andere verandering aan het theorie-examen is dat kandidaten vanaf november ook andere feedback krijgen op het uitslagformulier. Hierop komt ook een heldere uitleg over alle examenonderwerpen te staan en hoe goed de kandidaat deze beheerst. Hiermee kan je je als kandidaat beter voorbereiden op het herexamen of de praktijklessen.

Meer informatie hierover lees je bij het CBR.