Bel me terug

 Het vrachtautorijbewijs krijgt twee categorieën: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtauto’s en campers (tussen 3.500 kg en 7.500 kg). Het C-rijbewijs is voor vrachtauto’s zwaarder dan 7.500 kg.

Voor C1 kun je examen doen vanaf 18 jaar. Je moet natuurlijk wel in het bezit zijn van je B rijbewijs.

Voor het C rijbewijs kun je examen doen vanaf 21 jaar. Volg je het vakbekwaamheidstraject, dan mag je al rijles volgen en examen doen vanaf 18 jaar. Volg je een opleiding tot beroepschauffeur over de weg (volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs) dan mag je al vanaf 17 jaar rijles volgen en vanaf 18 jaar examen doen.

Het rijbewijs C1 kan op twee  manieren gehaald worden:

Mogelijkheid 1: Rijbewijstraject

Dit traject kun je volgen als je geboren bent vóór 1 juli 1955. Ook bestaat er voor bepaalde groepen chauffeurs vrijstelling van de vakbekwaamheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor brandweerlieden, politiemensen, kermisklanten en chauffeurs die minder dan 12 uur per week non-commercieel vervoer verrichten. Er zijn nog meer vrijstellingen. Je kunt bij ons hierover extra informatie ontvangen.

Na medische keuring door een Arbo-arts en het invullen van je Eigen Verklaring over je gezondheid krijg je bij goedkeuring door het CBR een verklaring van medische geschiktheid. (VG) Vervolgens kun je starten met de opleiding. We starten met de theoretische vakken, te weten:

Rijbewijs 1 (RV1-light ): Deze cursus bestaat uit de onderdelen verkeerkennis en een technische kennis. Voor het meerkeuze-examen krijg je 40 vragen, waarvan er 25 gaan over verkeer en slechts 15 vragen over techniek. Je moet tenminste 32 vragen goed hebben om te slagen. De uitslag van dit examen is 2 jaar geldig.

Wil je binnen deze 2 jaar alsnog een C rijbewijs halen, dan kun je het RV1-light certificaat opwaarderen tot een RV1 certificaat met een RV1-plus examen. Je krijgt dan 20 vragen uitsluitend over techniek.

Rijbewijs 2 (R2C): Deze cursus bestaat uit het onderdeel vervoersadministratieve kennis zoals o.a. vergunningen, rij- en rusttijden, vervoersvoorwaarden, vervoersdocumenten en douaneafhandeling. Voor dit meerkeuze-examen krijg je 40 vragen, waarvan je er tenminste 32 goed moet hebben om te slagen. De uitslag van dit examen is ook 2 jaar geldig.

Cursussen voor deze vakken worden zowel overdag als ’s avonds verzorgd.

Als je deze twee theorievakken hebt behaald, mag je praktijklessen volgen om vervolgens daar ook examen voor te doen.

Slaag je voor het praktijkexamen C1, dan kun je bij je Gemeente het rijbewijs C1 aanvragen. 

Mogelijkheid 2: Vakbekwaamheidstraject: 

Het Vakbekwaamheidstraject is voor mensen die beroepschauffeur willen worden en niet vallen binnen de bovengenoemde vrijstellingen.

Voor het vakbekwaamheidstraject komt er iets meer bij kijken. Ook hier starten we met de theorievakken:

Vakbekwaamheid 1 (RV1) : Deze cursus bestaat uit de onderdelen verkeerkennis en technische kennis. Voor het meerkeuze-examen krijg je 50 vragen, waarvan je er tenminste 40 goed moet hebben om te slagen. De uitslag van dit examen is 2 jaar geldig.

Vakbekwaamheid 2 (V2C) :Deze cursus bestaat uit het onderdeel vervoersadministratieve kennis zoals o.a. vergunningen, rij- en rusttijden, vervoersvoorwaarden, vervoersdocumenten en douaneafhandeling. Voor dit meerkeuze-examen krijg je 50 vragen, waarvan je er tenminste 40 goed moet hebben om te slagen. De uitslag van dit examen is ook 2 jaar geldig. 

Voor wie is het camperrijbewijs bedoeld?
Wanneer u een groot voertuig zoals een camper of paardenvrachtauto wilt gaan besturen, dan heeft u een basiskwalificatie vrachtautorijbewijs nodig. Dit is het rijbewijs categorie C. Ook wel het camperrijbewijs genoemd.
Het camperrijbewijs bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Theorie-examen verkeer & techniek (RV1)
  • Theorie-examen administratie goederenvervoer (R2C)
  • 10 praktijklessen
  • Praktijkexamen
Om je op weg te helpen krijg je van ons de leer & oefenboeken om je theorie te leren (dit is een zelfstudiepakket).
Graag informeren wij je persoonlijk over de inhoud van de opleiding. Neem contact op met de dichtst bijzijnde verkeersschool of vul het formulier in.
Particulier C rijbewijs:
bijvoorbeeld voor campers en paardenvrachtwagens

Zelfstudie theorie, leerboeken, beide theorie examens het praktijkexamen en 
10 praktijklessen voor € 1475,- inclusief BTW